VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

11
103
P1040019
13
P1040009
P1040030
P1040042
2_Graziella_1966
P1040023
104
9
P1030960
P1030961
10
101_Graziella
P1040017
P1040013
5
P1040031
P1030980
P1040026
66_Graziella_1967
101
P1040014
16
107
P1030964
P1040010
P1030973
61_Graziella_1966
6_Graziella_1966
P1030988
P1030959
110
P1030997
P1030972
P1040044
P1040041
P1040037
105
P1030975
P1030995
P1040045a
P1040032
P1030976
P1030979
84_Graziella_1966
102
2
P1030984
21
P1030969
P1040022
P1040004
7
20
1_Graziella_1966
18
P1040036
65_Graziella_1966
P1040012
110_Graziella_1966
P1040028
62_Graziella_1966
14
P1040018
P1030978
P1040007
88_Graziella_1966
108
109_Graziella_Bora_340_1982
15
7_Graziella_1966
P1040035
112
42_Graziella_1966
P1040033
P1040039
P1040025
P1030994
P1030992
P1040005
P1030965
P1040029
P1030986
P1040008
3
P1040034
P1030963
P1030999
P1030967
6
8
P1030971
19
P1040038
P1040016
P1040021
P1040020
12
P1030993
P1030989
75_Graziella
P1040015
P1030968
17
P1030970
111
32_Graziella_340L_1982
4
P1030996
P1040006
95_Graziella
55_Graziella_1967
P1030962
53_Graziella
P1030982
P1040011
P1040040
P1040003
P1030966
94_Graziella_1965
P1040043
1
P1030977
P1030983
P1030991
P1040027
106
P1030981
P1030998
P1030987
4_Graziella_19xx
33_Graziella_1966
109
P1040001
P1030974

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.