VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

4
P1040010
P1040021
21
18
P1030976
P1030998
5
106
2
P1040001
9
P1040027
53_Graziella
P1030988
P1030959
P1030989
11
14
17
P1040026
P1030963
104
P1040037
4_Graziella_19xx
7
105
P1040036
P1030980
P1030991
84_Graziella_1966
P1030971
P1030982
94_Graziella_1965
P1030974
6
1_Graziella_1966
P1030960
P1040019
P1030993
P1040039
3
P1040034
P1040004
P1040035
95_Graziella
P1040011
P1040031
P1040005
P1040014
15
6_Graziella_1966
103
P1040007
P1040018
1
P1040020
88_Graziella_1966
19
P1030975
10
P1040016
P1040009
P1040012
P1030997
P1030999
P1030979
P1040023
P1030973
P1030972
33_Graziella_1966
P1030961
65_Graziella_1966
16
P1030965
61_Graziella_1966
P1040041
P1030964
P1040022
109
42_Graziella_1966
111
P1030978
P1030967
P1040006
107
P1030995
2_Graziella_1966
P1030987
P1030981
P1040029
P1030983
P1030977
P1030984
12
32_Graziella_340L_1982
P1040042
101
P1030992
P1040038
75_Graziella
7_Graziella_1966
P1030986
P1030966
P1030969
P1030970
P1040032
62_Graziella_1966
66_Graziella_1967
102
P1030962
P1040044
P1030968
P1040008
P1040017
110
P1040030
55_Graziella_1967
P1040043
P1040040
P1030996
13
P1040028
P1040013
P1040025
8
109_Graziella_Bora_340_1982
112
P1040045a
P1040033
P1040015
20
101_Graziella
110_Graziella_1966
108
P1030994
P1040003

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.