VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

6
66_Graziella_1967
111
42_Graziella_1966
P1030978
P1040042
P1030977
P1030964
P1040045a
P1040010
P1040004
P1040025
P1030986
75_Graziella
9
P1030961
P1030967
P1040019
110_Graziella_1966
P1030992
55_Graziella_1967
P1040020
14
P1040037
32_Graziella_340L_1982
P1030993
P1040034
65_Graziella_1966
P1030970
94_Graziella_1965
17
P1030973
P1040043
P1040013
P1040003
P1040038
3
P1030989
P1030981
105
P1030982
19
110
21
1
33_Graziella_1966
P1030998
108
112
7
4
P1040033
P1040023
61_Graziella_1966
P1040044
P1030994
1_Graziella_1966
P1040014
10
P1040015
P1040039
109
P1030966
P1030965
P1030963
101_Graziella
P1040030
12
P1040028
P1040026
P1040001
102
P1030979
106
7_Graziella_1966
P1030999
P1030971
P1040017
P1040012
P1030983
53_Graziella
P1040006
P1030980
P1040016
P1040005
6_Graziella_1966
P1030976
P1030962
P1030959
P1040040
11
62_Graziella_1966
P1040008
P1030975
P1040036
P1030988
P1040022
101
4_Graziella_19xx
P1040009
P1040007
16
P1040031
P1030960
2
88_Graziella_1966
18
P1040018
P1030987
P1030991
P1040032
20
109_Graziella_Bora_340_1982
P1040011
84_Graziella_1966
107
P1040021
P1030974
P1040041
2_Graziella_1966
13
P1030997
P1030984
8
95_Graziella
P1040027
5
15
P1030972
103
P1030968
P1040035
P1030995
P1030969
P1040029
104
P1030996

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.