VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1030964
P1030974
P1040006
P1040019
94_Graziella_1965
8
P1030966
P1030987
P1040040
7_Graziella_1966
P1040017
9
P1040001
105
P1040005
P1040020
101_Graziella
P1040016
P1040010
84_Graziella_1966
P1040041
88_Graziella_1966
104
4_Graziella_19xx
P1040027
P1040045a
P1030995
P1040033
P1040031
P1040008
16
53_Graziella
P1030978
P1040035
33_Graziella_1966
75_Graziella
P1030973
103
P1030994
P1030959
P1030983
P1030992
P1040014
P1030984
20
P1040044
P1030996
106
95_Graziella
P1040029
6
42_Graziella_1966
P1030967
P1040028
19
P1040023
P1040037
5
P1030970
32_Graziella_340L_1982
P1030989
108
P1040026
112
P1040030
P1040042
P1040004
P1030979
6_Graziella_1966
10
P1030993
P1040009
P1040013
110_Graziella_1966
110
18
P1040012
14
2_Graziella_1966
P1030982
P1030961
P1040003
P1030986
2
P1040007
P1040018
102
P1030998
P1030965
11
P1030991
P1040034
P1030997
7
P1030972
17
1
1_Graziella_1966
P1040025
21
P1030975
66_Graziella_1967
4
109
P1030960
P1030962
P1040011
P1030971
65_Graziella_1966
P1030977
55_Graziella_1967
P1040043
P1040036
62_Graziella_1966
13
P1030999
107
15
P1030968
P1040022
111
101
3
P1030988
P1040021
P1040038
P1030976
P1040032
P1030980
P1030981
61_Graziella_1966
12
109_Graziella_Bora_340_1982
P1040015
P1040039
P1030969
P1030963

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.