VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1040018
P1040019
P1030981
110
18
P1030971
5
108
P1030966
P1030962
P1030975
P1040034
1_Graziella_1966
20
110_Graziella_1966
75_Graziella
P1040008
P1040013
P1030979
32_Graziella_340L_1982
P1040033
111
6_Graziella_1966
84_Graziella_1966
2
P1030970
53_Graziella
P1030986
P1040010
P1040011
P1040023
P1040042
106
P1030993
P1040005
12
P1030992
P1040026
P1030974
61_Graziella_1966
P1030963
P1040001
101
P1030965
P1030988
4_Graziella_19xx
P1040029
10
P1030987
112
P1040041
P1040031
P1040025
55_Graziella_1967
101_Graziella
P1040007
8
P1040014
109_Graziella_Bora_340_1982
95_Graziella
105
P1040038
103
P1040003
P1040045a
P1030972
42_Graziella_1966
P1040012
17
P1040030
3
14
15
65_Graziella_1966
P1040009
P1040017
P1040027
P1040006
P1030959
P1040022
6
P1030989
94_Graziella_1965
21
P1030960
P1040044
P1040037
4
P1040028
P1030968
16
P1040039
P1040036
P1030998
104
P1030980
P1040035
7_Graziella_1966
P1040020
88_Graziella_1966
P1040040
19
P1040004
13
2_Graziella_1966
102
9
62_Graziella_1966
P1030991
P1030995
11
P1040043
P1030983
P1030994
P1030996
P1040016
P1030978
P1030967
P1030973
7
P1030977
P1030997
33_Graziella_1966
P1030976
P1030984
107
P1040015
P1040032
P1030969
P1030982
P1030964
66_Graziella_1967
P1040021
P1030999
109
P1030961
1

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.