VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1030964
P1040007
65_Graziella_1966
6
P1040025
103
P1030980
P1030975
84_Graziella_1966
P1030984
P1030995
4
P1030962
P1030991
13
P1040021
101
1_Graziella_1966
P1040041
62_Graziella_1966
P1030998
P1040011
P1030974
94_Graziella_1965
P1030967
P1040017
12
P1030973
P1040018
11
P1030960
P1030981
P1030994
P1030965
P1030999
P1030983
104
P1030969
16
P1030992
111
P1030993
P1040030
P1040006
P1040008
P1030977
P1040036
P1040003
P1040043
18
P1040009
P1030982
P1040037
P1040022
P1030976
15
2
P1030997
P1030963
P1040033
17
P1040044
P1040013
20
P1030961
P1040012
P1030988
32_Graziella_340L_1982
10
61_Graziella_1966
P1030972
P1040034
2_Graziella_1966
P1030978
P1040040
9
P1040032
110
P1030987
P1030959
33_Graziella_1966
107
109_Graziella_Bora_340_1982
88_Graziella_1966
P1030979
66_Graziella_1967
P1040038
53_Graziella
P1040027
106
101_Graziella
112
P1030986
110_Graziella_1966
P1040001
4_Graziella_19xx
P1040016
P1040042
75_Graziella
P1040039
3
P1040014
P1030968
P1040019
P1040015
102
P1040004
42_Graziella_1966
P1040029
P1040020
5
6_Graziella_1966
7_Graziella_1966
105
109
P1040005
55_Graziella_1967
P1030971
8
P1030989
P1040031
P1030996
P1040026
1
108
P1030966
P1040035
14
P1040023
P1040010
19
P1030970
21
P1040045a
95_Graziella
P1040028
7

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.