VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

32_Graziella_340L_1982
P1030963
5
11
P1030976
3
108
P1040028
P1040027
P1030996
P1040038
62_Graziella_1966
7
P1040031
P1040039
P1040037
P1040009
P1030986
P1040044
P1040026
P1040023
P1030987
P1040006
P1040010
2_Graziella_1966
P1040033
P1040019
110_Graziella_1966
P1040008
P1040034
13
P1040042
101_Graziella
53_Graziella
19
P1040017
P1030997
P1040030
55_Graziella_1967
6
112
106
P1030971
P1030969
P1040021
P1030966
65_Graziella_1966
102
P1030978
4_Graziella_19xx
P1040001
P1030994
P1030979
109_Graziella_Bora_340_1982
P1030992
P1030968
20
P1030974
P1040029
P1030991
88_Graziella_1966
P1040032
1
P1040043
P1030998
101
17
P1040022
P1040004
P1030960
6_Graziella_1966
P1030999
P1030977
P1030973
P1030984
15
P1040040
P1040005
P1030983
P1030961
94_Graziella_1965
P1040035
109
1_Graziella_1966
P1030982
12
P1030980
4
107
21
P1040011
61_Graziella_1966
8
P1040036
10
P1040041
P1040016
84_Graziella_1966
P1040025
P1030967
75_Graziella
104
103
P1040003
P1040018
42_Graziella_1966
16
P1030989
P1040013
P1030972
P1030988
2
105
P1040015
P1040007
P1030959
P1040012
66_Graziella_1967
14
P1030975
P1030970
P1030962
P1030995
95_Graziella
P1030993
P1030965
111
18
P1030964
7_Graziella_1966
P1040020
9
P1030981
33_Graziella_1966
P1040014
110
P1040045a

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.