VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1040014
P1030964
P1040032
P1030963
P1030993
5
P1030970
4
P1040043
62_Graziella_1966
P1040033
P1040035
104
109
P1040006
P1030986
P1030971
P1040030
P1030967
7_Graziella_1966
109_Graziella_Bora_340_1982
9
P1030975
33_Graziella_1966
P1030980
102
P1030972
P1040038
P1040040
P1040041
P1040003
84_Graziella_1966
3
P1040005
P1030966
P1040020
P1030981
P1030965
P1040017
P1030979
18
P1040042
P1030969
P1040027
6_Graziella_1966
55_Graziella_1967
12
105
108
P1030977
P1030999
P1030959
111
P1030976
P1040025
106
6
P1030982
P1040015
P1040008
P1040001
P1040018
P1040034
101_Graziella
P1030961
75_Graziella
P1030968
32_Graziella_340L_1982
107
P1030988
P1040023
P1040019
P1040009
110
P1040004
P1030997
15
2
P1030995
20
8
110_Graziella_1966
P1030983
P1030991
101
1
1_Graziella_1966
P1040013
13
P1030989
P1040007
P1040016
P1030984
2_Graziella_1966
P1040044
P1040012
P1030987
P1040036
P1030998
P1030973
11
21
103
P1040029
P1030992
53_Graziella
P1030962
7
88_Graziella_1966
65_Graziella_1966
61_Graziella_1966
P1040045a
P1030974
66_Graziella_1967
P1040037
P1040022
112
P1040021
16
14
P1030996
95_Graziella
P1030960
P1030978
17
P1030994
P1040031
P1040039
P1040011
P1040028
P1040010
42_Graziella_1966
P1040026
19
94_Graziella_1965
10
4_Graziella_19xx

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.