VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1030994
84_Graziella_1966
P1040014
5
P1030978
62_Graziella_1966
106
P1030988
94_Graziella_1965
P1030975
P1040022
P1040036
P1040001
P1030959
P1030995
33_Graziella_1966
P1040044
P1040032
17
8
P1040043
P1040042
P1040030
P1030989
P1040004
104
P1040040
P1040035
P1030963
P1040019
4
P1030999
4_Graziella_19xx
P1030992
P1030996
P1040021
P1040012
12
1_Graziella_1966
P1030977
2
14
101_Graziella
53_Graziella
P1030965
112
P1040013
P1030986
P1040037
42_Graziella_1966
20
P1040027
109
P1030969
P1040018
P1030970
110_Graziella_1966
P1030997
2_Graziella_1966
3
P1040033
P1030983
P1030967
P1040034
P1040016
7
88_Graziella_1966
P1030962
P1030987
P1030964
P1040015
P1030974
55_Graziella_1967
P1030968
9
65_Graziella_1966
75_Graziella
P1040006
21
P1040007
P1040011
32_Graziella_340L_1982
P1030973
P1030993
11
16
109_Graziella_Bora_340_1982
P1040028
6
1
111
P1030991
P1030972
P1040029
P1030960
P1030984
P1040005
P1040045a
102
P1040003
18
P1040026
P1030976
P1040025
P1030981
P1030971
P1030979
P1040017
P1030982
P1040008
13
P1040010
107
P1030980
103
105
7_Graziella_1966
P1040031
19
95_Graziella
P1040009
110
101
P1040039
P1030961
10
P1040041
61_Graziella_1966
6_Graziella_1966
108
66_Graziella_1967
P1040023
15
P1040020
P1030998
P1030966
P1040038

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.