P1030983
P1030999
P1040019
109
P1030978
P1040028
18
P1040017
66_Graziella_1967
P1030973
84_Graziella_1966
P1040011
42_Graziella_1966
17
13
P1030994
P1040039
53_Graziella
P1040036
55_Graziella_1967
P1040023
104
108
4_Graziella_19xx
33_Graziella_1966
1
111
109_Graziella_Bora_340_1982
7
6_Graziella_1966
P1030981
10
75_Graziella
P1030964
P1030992
P1030961
1_Graziella_1966
5
19
P1040045a
P1040034
21
P1030974
P1030987
P1030962
110_Graziella_1966
P1040037
4
P1030980
P1040026
11
103
P1040044
P1030963
15
P1040031
20
P1040008
P1030969
P1030988
P1040015
2
P1040020
P1040007
P1030979
107
P1030982
P1030975
102
101
2_Graziella_1966
P1030968
P1030971
12
94_Graziella_1965
P1040032
P1040029
P1040035
P1040012
P1030998
88_Graziella_1966
P1040016
P1040003
P1040006
P1030996
P1040010
P1040013
P1040038
9
14
P1040022
P1030960
62_Graziella_1966
P1030972
P1030995
P1030977
8
7_Graziella_1966
106
P1030993
P1040042
P1040001
101_Graziella
P1040018
P1030970
P1040030
P1030959
P1030986
P1040021
P1030989
P1030997
32_Graziella_340L_1982
P1030966
65_Graziella_1966
P1030991
P1040027
P1030965
P1040043
P1040040
P1040009
95_Graziella
3
P1030984
P1040041
P1040005
P1040004
112
P1040033
P1030967
P1030976
P1040014
110
6
105
16
P1040025
61_Graziella_1966

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.