61_Graziella_1966
15
P1030970
66_Graziella_1967
16
P1040044
P1040036
P1040027
88_Graziella_1966
53_Graziella
18
P1030987
P1040041
P1040010
P1040017
P1030979
P1030998
P1040006
P1030980
P1040020
P1030972
32_Graziella_340L_1982
P1040025
42_Graziella_1966
102
65_Graziella_1966
5
111
P1040009
P1040026
P1040031
P1030966
P1030965
P1040004
P1040016
9
101
P1030999
106
P1040045a
P1040040
P1040029
84_Graziella_1966
P1030988
P1030992
P1030993
P1040039
P1040008
2
110_Graziella_1966
P1030964
P1040043
108
33_Graziella_1966
P1030995
55_Graziella_1967
19
P1040001
P1040007
1_Graziella_1966
P1040003
112
17
P1040023
P1030971
4
P1030981
P1030991
62_Graziella_1966
P1030994
105
109
1
101_Graziella
75_Graziella
P1030983
107
P1030974
P1040021
P1030968
109_Graziella_Bora_340_1982
P1040042
12
P1040034
104
P1040013
P1040037
P1040033
P1030975
P1040011
P1030986
P1040019
P1030982
P1040022
94_Graziella_1965
P1040035
P1040015
7
95_Graziella
P1030978
11
8
P1030967
P1040014
P1040018
13
3
P1040028
P1030984
103
6_Graziella_1966
P1030960
P1040005
P1030977
P1030996
P1030973
21
P1030989
6
P1030997
P1030959
14
4_Graziella_19xx
2_Graziella_1966
P1030969
P1030976
P1040038
P1030963
110
20
P1030961
P1040032
P1030962
P1040012
7_Graziella_1966
P1040030
10

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.